Lista uspješnih kandidata

Lista uspješnih kandidata sa bodovima (nakon usmenog ispita) za popunu radnih mjesta: 1. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 1 izvršilac 2. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 1 izvršilac Listu uspješnih kandidata možete preuzeti OVDJE.