+387 (0) 33 429–360    amina.zolj@jpilidza.ba

PROJEKTI JP-ILIDŽA

JP “ILIDŽA” d.o.o. je niz godina korisnik sredstava JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” po Programu Javni radovi.

Uređenje, čišćenje nadgrobnih spomenika lokalnog značaja na području općine Ilidža kao i lijevog kraka ratnog puta Igman

Dana 20.09.2018. godine JP “ILIDŽA” d.o.o. potpisala je ugovor o finansiranju i realizaciji Programa javnih radova “570” sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”. Projekt javnih radova obuhvata: Uređenje, čišćenje nadgrobnih spomenika lokalnog značaja na području općine Ilidža kao i lijevog kraka ratnog puta Igman.

U periodu od 05.10. do 04.12.2018. godine na izvršenju poslova angažovano je 30 (trideset) osoba koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Kantonu sarajevo

Uređenje i čišćenje spomen obilježja na području Općine Ilidža

Dana 30.06.2018. godine potpisan je ugovor o finansiranju i realizaciji Programa javnih radova. Programom je obuhvaćeno: Uređenje i čišćenje spomen obilježja na području Općine Ilidža.
U periodu od 22.06.2018. do 21.08.2018. godine uz radnike JP “Ilidža” na realizaciji projekta bilo je angažovano 23(dvadesettri) osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih. U navedenom periodu izvršeni su radovi čišćenja i popravka oko 40 (četrdeset) spomen obilježja na području Općine Ilidža.

PRIJE

POSLIJE

Uređenje i čišćenje obala rijeka i potoka na području Općine Ilidža

Dana 06.07.2017. godine sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” potpisan je ugovor o finansiranju i realizaciji Programa javni radovi na projektu: Uređenje i čišćenje obala rijeka i potoka na području Općine Ilidža.
U periodu od 17.07. do 15.09.2017. godine na izvršenju poslova datog projekta bilo je angažovano 15 (petnaest) osoba sa evidencije nezaposlenih Kantona Sarajevo.

PRIJE

POSLIJE

Uređenje i čišćenje ratnog puta Igman

Dana 12.08.2016. godine potpisan je ugovor o finansiranju Javnih radova na projektu: Uređenje i čišćenje ratnog puta Igman.
U periodu od 26.08. do 25.10.2016. godine uz radnike JP “Ilidža” na realizaciji projekta bilo je angažovano 25 (dvadesetpet) osoba prijavljenih na evidenciji nezaposlenih. U navedenom periodu izvršeno košenje trave u putnom pojasu, odstranjene su odumrle grane sa stabala, te je izvršeno prikupljanje organskog i neorganskog otpada.

Close Menu