JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 20a. Zakona u radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 31/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevu (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP “ILIDŽA” d.o.o. i Odlukom v.d. direktora broj: 04-45-1144/22 od 05.08.2022. godine i prethodno saglasnosti Nadzornog dobora preduzeća, JP “ILIDŽA” d.o.o. objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u JP “ILIDŽA” d.o.o.

1. STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 izvršilac
2. ŠEF SUŽBE ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE – 1 izvršilac
3. VOZAČ KOMUNALNIH I RADNIH VOZILA – 1 izvršilac
4. RUKOVAOC GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE – 1 izvršilac
5. OPHODAR – 1 izvršilac
6. RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – 1 izvršilac
7. POMOĆNI RADNIK U JAVNOM ZELENILU -1 izvršilac
8. TESAR – 1 izvršilac

Javni oglas možete preuzeti OVDJE

Listu propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit možete preuzeti OVDJE.