+387 (0) 33 429–360    amina.zolj@jpilidza.ba

Slider

JP "ILIDŽA"
Obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža

JAVNO PREDUZEĆE "ILIDŽA"

Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „Ilidža“ Društvo sa ograničenom odgovornošću (skraćena oznaka firme: JP „Ilidža“ d.o.o.), osnovano je od strane Općinskog vijeća Općine Ilidža, Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža (u daljem tekstu JP “Ilidža” d.o.o.), („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/15), a upisano je u registar Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj: 065-0-Reg-15-001837 dana 04.06.2015. godine (ID: 4202099330003, MBS: 65-05-0016-15).

DJELATNOSTI JP "ILIDŽA"

Održavanje putnog i zaštitnog pojasa saobraćajnica

Uređenje i održavanje površina uz obale rijeka i vodotoka

Održavanje higijene na javnim stazama i platoima

Održavanje uređaja i postrojenja lokalne kanalizacione mreže

Uređenje i održavanje dječijih i sportskih igrališta

Održavanje javnih česmi, fontana i centralnog spomen obilježja

OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA​

MISIJA I VIZIJA JP "ILIDŽA"

MISIJA

Misija preduzeća je pružanje kvalitetnih komunalnih usluga usklađenih sa najvišim svjetskim standardima. Svakodnevno se nastoji raditi na podizanju kvalitete života sadašnjih i budućih generacija Općine Ilidža. Kvalitetnim, kontinuiranim i ažurnim obavljanjem svojih poslova JP “Ilidža” d.o.o. nastoji ostaviti trajna dobra kao rezultat rada građanima Općine Ilidža. Svoje poslove JP “Ilidža” d.o.o. obavlja uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa Općine Ilidža.

VIZIJA

Vizija JP ”Ilidža” d.o.o. je da pružanjem kvalitetnih usluga građanim Ilidže nastoji izgraditi prepoznatljiv brend, ne samo u Općini Ilidža, već i šire. Konstantno održavanje postojeće i nabavka nove opreme je ugrađeno u sve dugoročne planove preduzeća. Uz intezivnu saradnju sa stanovništvom Općine Ilidža, povećavamo ekološku svijest stanovnika, i tako doprinijeti da naša Općina bude ljepša, urednija i zdravija za život. Mjerilo uspjeha “JP “Ilidža” d.o.o. je zadovoljstvo građana Općine Ilidža, kao korisnika usluga

PROJEKTI JP "ILIDŽA"

JP “ILIDŽA” d.o.o. je niz godina korisnik sredstava JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” po Programu Javni radovi.

GALERIJA

GDJE SE NALAZIMO

Close Menu