+387 (0) 33 429–360    amina.zolj@jpilidza.ba

ORGANI JP "ILIDŽA"

Organi preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor, Uprava Preduzeća, Odbor za reviziju.

UPRAVA PREDUZEĆA

mr. Adnan Cvijetić

Direktor

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Alvid Hubijar

Predsjednik

Mirsad Žujo

Član

Hidajet Bešić

Predsjednik

NADZORNI ODBOR

Midhat Karahasan

Predsjednik

Sadat Kovačević

Član

Elvedin Škrijelj

Član

ODBOR ZA REVIZIJU

Lejla Hasić

Predsjednik

Mediha Avdić

Član

Omer Popovac

Član

Close Menu