#ODRŽIVIRAZVOJ

O NAMA

Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „Ilidža“ Društvo sa ograničenom odgovornošću (skraćena oznaka firme: JP „Ilidža“ d.o.o.), osnovano je od strane Općinskog vijeća Općine Ilidža, Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža (u daljem tekstu JP “Ilidža” d.o.o.), („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/15), a upisano je u registar Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj: 065-0-Reg-15-001837 dana 04.06.2015. godine (ID: 4202099330003, MBS: 65-05-0016-15).


Na osnovu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:18/15), Skupština Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” društvo sa ograničenom odgovornošću na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16.09.2015. godine, donijela je Odluku o donošenju Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” društvo sa ograničenom odgovornošću.

Javne nabavke

MISIJA I VIZIJA

Svakodnevno nastojimo podizati kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija Općine Ilidža. Mjerilo našeg uspjeha je zadovoljstvo građana Općine Ilidža.

Misija

Misija preduzeća je pružanje kvalitetnih komunalnih usluga usklađenih sa najvišim svjetskim standardima. Svakodnevno se nastoji raditi na podizanju kvalitete života sadašnjih i budućih generacija Općine Ilidža. Kvalitetnim, kontinuiranim i ažurnim obavljanjem svojih poslova JP “Ilidža” d.o.o. nastoji ostaviti trajna dobra kao rezultat rada građanima Općine Ilidža. Svoje poslove JP “Ilidža” d.o.o. obavlja uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa Općine Ilidža.

Vizija

Vizija JP ”Ilidža” d.o.o. je da pružanjem kvalitetnih usluga građanima Općine Ilidža nastoji izgraditi prepoznatljiv brend, ne samo u Općini Ilidža, već i šire. Konstantno održavanje postojeće i nabavka nove savremene opreme je ugrađeno u sve dugoročne planove preduzeća. Uz intezivnu saradnju sa stanovništvom Općine Ilidža, nastoji se povećati ekološka svijest stanovnika Općine Ilidža, i tako doprinijeti da naša Općina bude ljepša, urednija i zdravija za život. Mjerilo uspjeha “JP “Ilidža” d.o.o. je zadovoljstvo građana Općine Ilidža, kao korisnika usluga.