+387 (0) 33 429–360    amina.zolj@jpilidza.ba

DJELATNOSTI JP "ILIDŽA"​

Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i to:

Održavanje čistoće na zelenim površinama podrazumijeva prikupljanje i uklanjanje smeća sa zelenih površina, sportskih i dječijih igrališta, platoa ispred i iza Mjesnih zajednica i Domova kulture na području Općine Ilidža.

Pružanje usluga održavanje higijene na zelenim površinama realizuje se tokom cijele godine ukupno 73 puta, jednom sedmično (4/5 puta u mjesecu).

Košenje trave na zelenim površinama vrši se tokom pet mjeseci od aprila do septembra, što podrazumijeva košenje, izgrabljivanje, prikupljanje i odvoz pokošenog materijala na gradsku deponiju. Košnja se obavlja na javnim zelenim površinama Općine Iliža, oko objekata mjesnih zajednica, oko dječijih i sportskih igrališta.

Podrazumijeva mašinsko i ručno uklanjanje rastinja iz korita vodotoka bez vađenja panjeva, čišćenje kamenog iz zemljanog nanosa iz korita, prikupljanje i uklanjanje smeća sa odvozom prikupljenog materijala na gradsku deponiju.

JP “Ilidža” d.o.o. na području Općine Ilidža vrši održavanje korita vodotokova Željeznice, Dobrinje, Zujevine, Tilave i ostalih potoka .

JP “Ilidža” d.o.o. vrši održavanje uređaja i postrojenja lokalne kanalizacione mreže na području Općine Ilidža, što podrazumijeva: nadzor i održavanje uređaja za tretman otpadnih voda na kanalizacionoj mreži, održavanje sabirnih i odvodnih šahtova, sistema za prepumpavanje i hlorisanje otpadnih voda, automatike pumpi, elektro, vodovodnih i mašinskih instalacija, nadzor i održavanje prepumpnog postrojenja oborinskih voda, redovno čišćenje taložnika od nakupljenog pjeska i mulja.

Podrazumijeva krčenje, orezivanje i uklanjanje samoniklog grmlja te košenje košenje trave putnog i zaštitnog pojasa te utovoram i odvozom.

U sklopu svojih aktivnosti JP “Ilidža” vrši održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja. Radovi podrazumijevaju svakodnevni obilazak i održavanje javnih česmi, fontana i Centralnog spomen obilježja , te održavanje istih u ispravnom stanju.

U zimskom periodu vrši se poslovi zimskog održavanja pješačkih staza i platoa. Zimsko održavanje obuhvata uklanjanje snijega i leda sa pješačkih staza, pripremu i posipanje materijala na pješačkim stazama i platoima.

Close Menu