#JPILIDŽA

AKTI PREDUZEĆA

Preuzmite akte preduzeća Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Statut JP "Ilidža" d.o.o.

Statut Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Pravilnik o radu

Preuzmite pravilnik o radu Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Javnog preduzeća "Ildidža" d.o.o.

Plan integriteta

Plan integriteta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu januar 2024.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu april 2024.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža "Ilidža" d.o.o.

Politika kvaliteta

Javno preduzeće za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža je posvećeno pružanju kvalitetnih usluga