Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 19/21, 10/22 i 28/23), Odluke o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa i načinu izbora kandidata za prijem radnika u JP „Ilidža“ broj: 04-45-1211/24, od 26.06.2024. godine, Komisija za provođenje Javnog oglasa za popunu radnih mjesta, na svojoj prvoj sjednici koja je održana dana 03.07.2024. godine, donijela je:

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA POPUNU RADNIH MJESTA