Izgradnja površine sa spravama za vježbanje – Stojčevac