JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA NO JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 234. stav (1) tačka k., a u vezi sa članom 303. stav (1) Zakona o privrednim društvima (“lužbene novine FBIH, broj: 81/15, 75/21), člana 19 Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža broj: 6/15 od 16.09.2015. godine i Odluke Skupštine o kriterijima i općim i posebnim uslovima za imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JP “Ilidža” d.o.o. broj: 01-45-978/22 od 21.06.2022. godine, te Odluke Skupštine o objavljivanju javnog oglasa broj: 01-45-979/22 od 21.06.2022. godine, Skupština preduzeća raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA JP “ILIDŽA” DOO

Javni oglas možete preuzeti OVDJE

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE