JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 10/22 i 28/23) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP „Ilidža“ d.o.o i Odlukom Direktora broj: 04-45-628-1/24 od 29.03.2024. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora preduzeća, JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

– RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 4 izvršioca
– ZIDAR/BETONIRAC –  2 izvršioca
– TESAR – 1 izvršilac
– VOZAČ KOMUNALNIH I RADNIH VOZILA – 1 izvršilac
– RADNIK U JAVNOM ZELENILU – KOŠNJA – 5 izvršilaca
– RADNIK U JAVNOM ZELENILU – 1 izvršilac
– RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – 1 izvršilac
– RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITE I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 5 izvršilaca
– ASFALTER – 1 izvršilac
– RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA – 5 – izvršilaca
– POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA – 1 izvršilac