JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 10/22 i 28/23) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP „Ilidža“ d.o.o i Odlukom Direktora broj: 04-45-1577-1/23 od 23.11.2023. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora preduzeća, JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

1. TESAR – 1 izvršilac
2. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 2 izvršioca
3. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 1 izvršilac

Javni oglas možete preuzeti na ovom linku.
Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit je dostupna na ovom linku.
Poslovnik o radu komisiju možete preuzeti na ovom linku.