JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 20a. Zakona u radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 31/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevu (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP “ILIDŽA” d.o.o. i Odlukom v.d. direktora broj: 04-45-385/22 od 21.03.2022. godine i prethodno saglasnosti Nadzornog dobora preduzeća, JP “ILIDŽA” d.o.o. objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u JP “ILIDŽA” d.o.o.

1. RADNIK U JAVNOM ZELENILU – Košnja – 2 izvršioca
2. RADNIK U JAVNOM ZELENILU – Rokovodilac radnom mehanizacijom i opremom – 2 izvršioca
3. RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 4 izvršioca
4. RADNIK NA ODRŽAVANJU CESTA I PUTNOG POJASA – 5 izvršioca
5. RADNIK U JAVNOM ZELENILU – 2 izvršioca
6. AUTOMEHANIČAR – 1 izvršilac

Javni oglas možete preuzeti OVDJE