JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 23/20, 49/21, 103/21, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP „ILIDŽA“ d.o.o i Odlukom v.d. direktora broj: : 04-45-1625-1/22 od 28.10.2022. godine i prethodne saglasnosti Nadzornog odbora preduzeća, JP „ILIDŽA“ d.o.o. objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

1. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 1 izvršilac
2. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 1 izvršilac

Javni oglas možete preuzeti OVDJE

Listu propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit možete preuzeti OVDJE.