JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 20a. Zakona u radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 31/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevu (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 37/20, 27/21), a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu JP “ILIDŽA” d.o.o. i Odlukom v.d. direktora broj: 04-45-636/22 od 20.04.2022. godine i prethodno saglasnosti Nadzornog dobora preduzeća, JP “ILIDŽA” d.o.o. objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u JP “ILIDŽA” d.o.o.

1. VOZAČ KOMUNALNIH VOZILA – 2 izvršioca
2. RUKOVODILAC GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE – 2 izvršioca
3. ELEKTRIČAR – 1 izvršilac
4. RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – vodoinstalater – 1 izvršilac
5. ASFALTER – 1 izvršilac
6. OPHODAR – 2 izvršioca
7. RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – 2 izvršioca
8. POMOĆNI RADNIK U JAVNOJ HIGIJENI – 2 izvršioca
9. POMOĆNI RADNIK U JAVNOM ZELENILU – 1 izvršilac
10. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 1 izvršilac

Javni oglas možete preuzeti OVDJE