Lista uspješnih kandidata

Lista uspješnih kandidata sa bodovima (nakon pismenog i usmenog ispita) za popunu radnih mjesta.