OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PISMENOG USMENOG I PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas objavljen 15.08.2022. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”, na stranici JU “Služba za zapošljavanje KS” i web stranici preduzeća, da će se pismeni ispit održati dana 09.09.2022. godine, sa početkom u 14h, u prostorijama JP “Ilidža” d.o.o., na adresi Trg branilaca Hrasnice bb.

Usmeni ispit za kandidate koji su prethodno pristupili pismenom dijelu ispita, održat će se u prostorijama JP “Ilidža” d.o.o. dana 09.09.2022. sa početkom u 15h.

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas objavljen 15.08.2022. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”, na stranici JU “Služba za zapošljavanje KS” i web stranici preduzeća, da će se praktični ispit za radna mjesta vozača komunalnih vozila i rukovaoc građevinske mehanizacije za kandidate koji su prethodno pristupili pismenom ispitu, održati dana 09.09.2022. godine, sa početkom u 16h na lokaciji SRC – Željeznica.

PDF verziju možete preuzeti OVDJE.