Obavjest o održavanju intervjua

Obavještavamo Vas da će se na osnovu objavljenog javnog oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju JP “Ilidža” d.o.o. održati u utorak 23.04.2024. godine, sa početkom u 14:00h, u prostorijama JP “Ilidža” d.o.o., adresa: Trg branilaca Hrasnice bb 71212 Hrasnica.
Kandidati su obavezni ponijeti identifikacioni dokument.