Obavještenje o održavanju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas objavljen dana 25.04.2024. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na stranici JU „Služba za zapošljavanje KS“ i web stranici preduzeća, da će se pismeni ispit održati u srijedu 15.05.2024. godine sa početkom u 09:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb.

Usmeni ispit za kandidate koji su prethodno pristupili pismenom ispitu održati će se u srijedu 15.05.2024. godine, sa početkom u 10:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb.

Praktični ispit za pozicije Vozač komunalnih i radnih vozila održat će se u srijedu 15.05.2024.  godine sa početkom u 13h na SRC Butmir.