Obavještenje o održavanju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas broj: 04-45-1026/24 objavljen dana 28.05.2024. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na stranici JU „Služba za zapošljavanje KS“ i web stranici preduzeća, da će se pismeni ispit održati u srijedu 19.06.2024. godine sa početkom u 09:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb.

Usmeni ispit za kandidate koji su prethodno pristupili pismenom ispitu održati će se u srijedu 19.05.2024. godine, sa početkom u 10:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb.