Obavještenje o održavanju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas objavljen dana 20.12.2023. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na stranici JU „Služba za zapošljavanje KS“ i web stranici preduzeća, da će se pismeni ispit održati dana 10.01.2024. godine sa početkom u 08:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb.

Usmeni ispit za kandidate koji su prethodno pristupili pismenom ispitu, kao i za kandidate za koje je predviđen samo usmeni ispit, održati će se dana 10.01.2024. godine, sa početkom u 08:30h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb.

PDF verziju možete preuzeti OVDJE!