Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 32. Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža “Ilidža” d.o.o. (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 26/2022), a u vezi sa članom 17. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2021 i 10/2022) i Zapisnikom Komisije za raspisivanje i provođenje javnog oglasa za popunu radnih mjesta broj: 05-45-475/23 od 06.04.2023. godine, Direktor JP “Ilidža” d.o.o. donosi:

Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos broj: 04-45-404/23 od 20.03.2023. godine.

PDF verziju ove odluke možete preuzeti OVDJE.