Plan javnih nabavki za 2022. godinu

JP „Ilidža“ d.o.o. će u narednom planskom periodu ulagati sredstva za nabavku potrebnih sredstava u skladu sa planskim aktivnostima.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnicima o nabavkama JP „Ilidža“ d.o.o., a na osnovu Plana poslovanja JP „Ilidža“ d.o.o., sačinjava se Plan nabavki, roba i usluga za 2022. godinu.

Plan javnih nabavki za 2022.godinu možete preuzeti OVDJE.