POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 19/21, 10/22), Odluke o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa i načinu izbora kandidata za prijem radnika u JP „Ilidža“ broj: 04-45-220-1/23, od 16.02.2023. godine, Komisija za provođenje Javnog oglasa za popunu radnih mjesta, na svojoj prvoj sjednici koja je održana dana 14.03.2023. godine, donijela je:

POSLOVNIK
O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA ZA POPUNU RADNIH MJESTA

I OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Ovim Poslovnikom se utvrđuju osnovna načela rada Komisije za provođenje javnog oglasa, način postupanja sa pristiglim prijavama, način provjere znanja i testiranja kandidata utvrđivanjem ispitnih pitanja za pismeni i usmeni dio, izuzeće članova Komisije i druga pitanja od značaja za rad Komisije povodom javnog oglasa za popunu sljedećih upražnjenih radnih mjesta:

1. SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci
2. DIPL. ING. GRAĐEVINARSTVA – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

koji će biti objavljen dana 20.03.2023. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ a na web stranici Preduzeća, i web stranici JU „Služba za zapošljavanje KS“.

Poslovnik o radu komisije možete preuzeti OVDJE