POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM RADNIKA

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 10/22), Oduke o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa i načinu izbora kandidata za prijem radnika u JP “Ilidža” broj: 04-45-1646-1/22 od 03.11.2022. godine, Komisija za provođenje Javnog oglasa za popunu radnih mjesta, na svojoj prvoj sjednici koja je održana dana 23.11.2022. godine, donijela je

POSLANIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGASA ZA POPUNU RADNIH MJESTA

1. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU KORITA I ZAŠTITNOG PUTNOG POJASA – 1 izvršilac
2. RADNIK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU – 1 izvršilac

Poslovnik o radu komisije možete preuzeti OVDJE.