TENDERSKA DOKUMENTACIJA – ZA NABAVKU KAMENIH AGREGATA I PARKOVSKIH KOSAČICA

Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kamenih agregata možete preuzeti OVDJE!

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku parkovskih kosačica možete preuzeti OVDJE!