TENDERSKA DOKUMENTACIJA – ZA NABAVKU KORIŠTENOG TERETNOG VOZILA

Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku korištenog teretog vozila možete preuzeti OVDJE!