TENDERSKA DOKUMENTACIJA – ZA NABAVKU USLUGA NAJMA RADNIH MAŠINA I USLUGA TRANSPORTA

Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga najma radnih mašina i usluga transporta možete preuzeti OVDJE!