TENDERSKA DOKUMENTACIJA – ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA I RADNIH GRAĐEVINSKIH MAŠINA

Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja vozila i radnih građevinskih mašina možete preuzeti OVDJE!