DOPUNA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U JP “ILIDŽA” D.O.O.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br.26/16 i 89/18, 31/20), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 22/21, 10/22) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih […]