Plan poslovanja

Plan poslovanja za period od 01.01.2024.g. do 31.12.2026.g. možete preuzeti OVDJE!

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH br. 39/14) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ( “ Službeni glasnik BiH br. 59/22) izrađen je Plan nabavki za poslovnu 2024. godinu po predmetima javnih nabavki. Planom javnih nabavki za poslovnu 2024. godinu, a na osnovu […]