Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju

Na osnovu člana 8. Zakona  o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 84. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 15/21), članova 21. i 48. Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „Ilidža“ d.o.o. (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 26/22) i Odluke Nadzornog odbora broj: 02-45-312-1 od 20.02.2024. godine, Nadzorni odbor raspisuje:

K O N K U R S za izbor članova Odbora za reviziju u JP „Ilidža“ d.o.o.

 Objavljuje se javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju u JP „Ilidža“ d.o.o. Hrasnica:

– Predsjednik odbora za reviziju preduzeća – 1 izvršilac,

– član odbora za reviziju – 2 izvršioca

Konkurs možete preuzeti OVDJE.