Lista uspješnih kandidata

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”) br: 8/05, 81/08, 22/09 i 09/12) člana 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” Br. 19/21, 22/21, 10/22), a u skladu sa članom 32- Statuta JP “ILIDŽA” d.o.o. Sarajevo i član 6., 8. i 9. Pravilnika o radu JP “ILIDŽA” d.o.o. Sarajevo Direktor preduzeća donosi: ODLUKU o prijemu kandidata u radni odnos.

Listu uspješnih kandidata možete preuzeti OVDJE.