Plan javnih nabavki za 2023. godinu

JP „Ilidža“ d.o.o. će u narednom planskom periodu ulagati sredstva za nabavku potrebnih sredstava, materijala, usluga,  u skladu sa planskim aktivnostima i usvojenim programom rada.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnicima o nabavkama JP „Ilidža“ d.o.o., a na osnovu Plana rada i plana poslovanja JP „Ilidža“ d.o.o., sačinjava se Plan nabavki, roba, materijala i usluga za 2023. godinu, prema tabela koje u prikazane u nastavku, a podijeljene na robe i materijale, usluge i kapitalne izdatke.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE!