Izmjene Plana nabavki 2023.

Na linku u nastavku možete pregledati i preuzeti izmjene Plana nabavki 2023. PDF verziju preuzmite OVDJE!

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

JP „Ilidža“ d.o.o. će u narednom planskom periodu ulagati sredstva za nabavku potrebnih sredstava, materijala, usluga,  u skladu sa planskim aktivnostima i usvojenim programom rada. U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnicima o nabavkama JP „Ilidža“ d.o.o., a na osnovu Plana rada i plana poslovanja JP „Ilidža“ d.o.o., […]

Plan poslovanja

Godišnji plan poslovanja za period od 01.01.2023.g. do 31.12.2025.g. možete preuzeti OVDJE!

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

JP „Ilidža“ d.o.o. će u narednom planskom periodu ulagati sredstva za nabavku potrebnih sredstava u skladu sa planskim aktivnostima. U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnicima o nabavkama JP „Ilidža“ d.o.o., a na osnovu Plana poslovanja JP „Ilidža“ d.o.o., sačinjava se Plan nabavki, roba i usluga za 2022. […]