Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

JP „Ilidža“ d.o.o. će u narednom planskom periodu ulagati sredstva za nabavku potrebnih sredstava, materijala, usluga,  u skladu sa planskim aktivnostima i usvojenim programom rada. U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnicima o nabavkama JP „Ilidža“ d.o.o., a na osnovu Plana rada i plana poslovanja JP „Ilidža“ d.o.o., …

Plan javnih nabavki za 2023. godinu Read More »

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

JP „Ilidža“ d.o.o. će u narednom planskom periodu ulagati sredstva za nabavku potrebnih sredstava u skladu sa planskim aktivnostima. U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnicima o nabavkama JP „Ilidža“ d.o.o., a na osnovu Plana poslovanja JP „Ilidža“ d.o.o., sačinjava se Plan nabavki, roba i usluga za 2022. …

Plan javnih nabavki za 2022. godinu Read More »