Obavještenje o održavanju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili uredne prijave na javni oglas objavljen dana 23.02.2024. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, na stranici JU „Služba za zapošljavanje KS“ i web stranici preduzeća, da će se pismeni ispit održati u srijedu 20.03.2024. godine sa početkom u 09:00h u prostorijama JP „Ilidža“ d.o.o., adresa Trg branilaca Hrasnice bb. Usmeni […]

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga zakupa radno – skladišnog prostora i zakupa administrativno-poslovnog prostora

U ime Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Općine Ilidža „ILIDŽA“ d.o.o. (dalje: JP „Ilidža“ d.o.o.) pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku nabavke usluga zakupa radno-skladišnog prostora i zakupa administrativno-poslovnog prostora (izuzeće po čl. 10a. tač. a) ZJN). Predmetna nabavka izuzeta je od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne […]

Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju

Na osnovu člana 8. Zakona  o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 84. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 15/21), članova 21. i 48. Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa […]

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 19/21, 10/22 i 28/23), Odluke o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa i načinu izbora kandidata za prijem radnika u JP „Ilidža“ broj: 04-45-131-1/24, od 25.01.2024. godine, Komisija za provođenje Javnog oglasa […]

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH (“Sl. novine FBiH” br. 26/16 i 89/18, 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 19/21, 10/22 i 28/23) i Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u […]

Obavjest kandidatima – Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit

Obavještavaju se kandidati da je lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit objavljena u nastavu. Listu propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit možete preuzeti u nastavku: 1. Lista pitanja – Odgovorno lice – šef sektora 2. Lista pitanja – Radnik na obezbjeđenju 3. Lista pitanja Radnik u građevinskom sektoru 4. […]