Obavjest kandidatima – Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit